Nhà phân tích thể thao Olympic mùa đông là tôi

Tôi tự gọi mình là nhà phân tích thể thao cho Thế vận hội mùa đông!Bởi vì tôi yêu thích tất cả các môn thể thao của Thế vận hội mùa đông,thu thập thông tin này và  sử dụng các phương pháp nghiên cứu để phân tích, tôi mở trang web này hy vọng rằng bạn cũng sẽ biết được Thế vận hội mùa đông thú vị như thế nào!